Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) współczucia
c) miłości
d) dobra
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) dwudziestu lat
b) czternastu lat
c) szesnastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) pewny siebie
c) zapobiegliwy
d) niezdecydowany
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Ulisses
b) Helena
c) Menelaos
d) Kasandra
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Starego
c) Stefana Batorego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) drugiej pieśni chóru
b) epilogu
c) trzeciej pieśni chóru
d) pierwszej pieśni chóru drugiej
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) posła
c) gospodarza
d) wojewody
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Rotmistrz
b) Antenor
c) Więzień
d) Parys
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Agamemnon
b) Hektor
c) Achilles
d) Patrokles
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
b) wojny
c) zemsty
d) pokoju
Rozwiązanie


Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) antyczne teatry ateńskie
c) renesansowe dworskie teatry włoskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Priama
b) Ikateona
c) Antenora
d) Parysa
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Zygmunta Starego
b) Stefana Batorego
c) Henryka Walezego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) angielskich
b) włoskich
c) niemieckich
d) francuskich
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) rozumu
b) uczuć
c) prywaty
d) manipulacji
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) węża
c) pochodnię
d) konia
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Stefanem Batorym
b) Henrykiem Walezym
c) Zygmuntem II Augustem
d) Janem Zamoyskim
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) władców
b) arystokracji
c) szlachty
d) możnych
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Iketaon
b) Ukalegon
c) Eneasz
d) Pantus
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) zebranie rady przed wojną
b) określoną sumę kontrybucji wojennej
c) żołd dla wojska
d) załatwienie jakiejś sprawy
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) wojna
c) zdrada najbliższych
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Jana Zamojskiego
b) Jana Kochanowskiego
c) Anny Jagiellonki
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) uległości
b) wierności
c) miłości
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1572
b) 1578
c) 1581
d) 1569
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Junony
c) Artemidy
d) Minerwy
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) łabędzia
b) myszy
c) owcy
d) kozy
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) miernotę
c) marnotrawcę
d) niewdzięcznika
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Apolla
b) Menelaosa
c) Achillesa
d) Jazona
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) zaopatrzony w ozdobniki
c) przeplatany dygresjami
d) spójny
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Zwoleniu
b) Lublinie
c) Czarnolesie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) obżarstwo
b) lenistwo
c) uciecha fizyczna
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) parlament
b) arystokrację
c) kancelarię monarchy
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) miłości i madrości
b) mądrości i młodości
c) nienawiści i spokoju
d) roztropności i pobudliwości
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Piotr Myszkowski
c) Jan Tarnowski
d) Albrecht Hohenzollern
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich
Partner serwisu: