Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Jan Tarnowski
b) Zygmunt August
c) Piotr Myszkowski
d) Albrecht Hohenzollern
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) patriotyzm
b) uciecha fizyczna
c) lenistwo
d) obżarstwo
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Stefana Batorego
b) Anny Jagiellonki
c) Jana Zamojskiego
d) Jana Kochanowskiego
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Zygmunta Augusta
b) Zygmunta Starego
c) Henryka Walezego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) pierwszej pieśni chóru drugiej
b) trzeciej pieśni chóru
c) epilogu
d) drugiej pieśni chóru
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) posła
b) gospodarza
c) wojewody
d) magnata
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pokoju
c) wojny
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Parys
b) Antenor
c) Więzień
d) Rotmistrz
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1572
b) 1569
c) 1578
d) 1581
Rozwiązanie


Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) kozy
b) owcy
c) łabędzia
d) myszy
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Iketaon
b) Ukalegon
c) Eneasz
d) Pantus
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) prywaty
b) rozumu
c) manipulacji
d) uczuć
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) arystokrację
b) parlament
c) kancelarię monarchy
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Menelaos
b) Kasandra
c) Helena
d) Ulisses
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Stefanem Batorym
b) Henrykiem Walezym
c) Zygmuntem II Augustem
d) Janem Zamoyskim
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Agamemnon
b) Patrokles
c) Hektor
d) Achilles
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) węża
c) pochodnię
d) konia
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) niezdecydowany
c) zapobiegliwy
d) pewny siebie
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) określoną sumę kontrybucji wojennej
b) zebranie rady przed wojną
c) żołd dla wojska
d) załatwienie jakiejś sprawy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) antyczne teatry ateńskie
c) renesansowe dworskie teatry francuskie
d) renesansowe dworskie teatry włoskie
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Menelaosa
b) Apolla
c) Jazona
d) Achillesa
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) miłości i madrości
b) roztropności i pobudliwości
c) mądrości i młodości
d) nienawiści i spokoju
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Zygmunta Starego
b) Zygmunta Augusta
c) Stefana Batorego
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) dobro kraju
c) wojna
d) zdrada najbliższych
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) władców
b) arystokracji
c) możnych
d) szlachty
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) miłości
b) współczucia
c) wiary
d) dobra
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Czarnolesie
b) Lublinie
c) Zwoleniu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Parysa
b) Antenora
c) Ikateona
d) Priama
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) marnotrawcę
b) miernotę
c) pochopnego młodzieńca
d) niewdzięcznika
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) niemieckich
b) włoskich
c) francuskich
d) angielskich
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) spójny
b) przeplatany dygresjami
c) chaotyczny
d) zaopatrzony w ozdobniki
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) uległości
b) wierności
c) miłości
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Artemidy
c) Minerwy
d) Junony
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich
Partner serwisu: