Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Artemidy
b) Junony
c) Wenus
d) Minerwy
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) pewny siebie
c) niezdecydowany
d) odpowiedzialny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Medea została uprowadzona przez:
a) Jazona
b) Achillesa
c) Menelaosa
d) Apolla
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) wojny
b) pokoju
c) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
d) zemsty
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Janem Zamoyskim
b) Henrykiem Walezym
c) Stefanem Batorym
d) Zygmuntem II Augustem
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) roztropności i pobudliwości
b) nienawiści i spokoju
c) mądrości i młodości
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) prywaty
b) uczuć
c) rozumu
d) manipulacji
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) dwudziestu lat
b) czternastu lat
c) szesnastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) arystokrację
b) parlament
c) kancelarię monarchy
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) dobro kraju
b) wojna
c) więzi sympatii
d) zdrada najbliższych
Rozwiązanie


Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) chaotyczny
b) spójny
c) przeplatany dygresjami
d) zaopatrzony w ozdobniki
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Rotmistrz
b) Więzień
c) Parys
d) Antenor
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Starego
c) Stefana Batorego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Henryka Walezego
b) Stefana Batorego
c) Zygmunta Starego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Stefana Batorego
b) Anny Jagiellonki
c) Jana Zamojskiego
d) Jana Kochanowskiego
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1578
b) 1581
c) 1569
d) 1572
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Czarnolesie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Zwoleniu
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) marnotrawcę
c) niewdzięcznika
d) miernotę
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) pochodnię
b) węża
c) wojownika
d) konia
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) władców
b) arystokracji
c) możnych
d) szlachty
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) dobra
b) wiary
c) miłości
d) współczucia
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) owcy
c) kozy
d) łabędzia
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) uległości
b) wierności
c) miłości
d) powściągliwości
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) patriotyzm
b) obżarstwo
c) lenistwo
d) uciecha fizyczna
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) trzeciej pieśni chóru
b) pierwszej pieśni chóru drugiej
c) drugiej pieśni chóru
d) epilogu
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Piotr Myszkowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Jan Tarnowski
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) żołd dla wojska
b) załatwienie jakiejś sprawy
c) określoną sumę kontrybucji wojennej
d) zebranie rady przed wojną
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Agamemnon
b) Hektor
c) Patrokles
d) Achilles
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Antenora
b) Parysa
c) Ikateona
d) Priama
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Ulisses
b) Menelaos
c) Helena
d) Kasandra
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) włoskich
b) francuskich
c) angielskich
d) niemieckich
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) antyczne teatry ateńskie
c) renesansowe dworskie teatry włoskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) posła
c) gospodarza
d) wojewody
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich