Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Ulisses
b) Helena
c) Kasandra
d) Menelaos
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) antyczne teatry ateńskie
b) renesansowe dworskie teatry francuskie
c) renesansowe dworskie teatry włoskie
d) renesansowe miejskie teatry angielskie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Albrecht Hohenzollern
b) Zygmunt August
c) Piotr Myszkowski
d) Jan Tarnowski
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) wojownika
b) węża
c) konia
d) pochodnię
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) wojny
b) zemsty
c) pokoju
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Henrykiem Walezym
b) Janem Zamoyskim
c) Zygmuntem II Augustem
d) Stefanem Batorym
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) rozumu
b) manipulacji
c) prywaty
d) uczuć
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Menelaosa
c) Jazona
d) Apolla
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) gospodarza
b) wojewody
c) posła
d) magnata
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) kozy
b) myszy
c) owcy
d) łabędzia
Rozwiązanie


Rada trojańska przypominała:
a) zgromadzenie możnych
b) parlament
c) arystokrację
d) kancelarię monarchy
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) możnych
b) szlachty
c) arystokracji
d) władców
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Ikateona
b) Parysa
c) Priama
d) Antenora
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Antenor
b) Więzień
c) Parys
d) Rotmistrz
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) włoskich
b) francuskich
c) angielskich
d) niemieckich
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) miernotę
c) niewdzięcznika
d) marnotrawcę
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Zygmunta Augusta
b) Stefana Batorego
c) Henryka Walezego
d) Zygmunta Starego
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) pierwszej pieśni chóru drugiej
b) drugiej pieśni chóru
c) epilogu
d) trzeciej pieśni chóru
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Stefana Batorego
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Starego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) odpowiedzialny
c) pewny siebie
d) niezdecydowany
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) uciecha fizyczna
b) obżarstwo
c) patriotyzm
d) lenistwo
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) dobra
c) miłości
d) współczucia
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) powściągliwości
b) uległości
c) wierności
d) miłości
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) miłości i madrości
b) mądrości i młodości
c) nienawiści i spokoju
d) roztropności i pobudliwości
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) zdrada najbliższych
b) dobro kraju
c) wojna
d) więzi sympatii
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Achilles
c) Agamemnon
d) Patrokles
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Ukalegon
d) Iketaon
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) dwudziestu lat
b) szesnastu lat
c) czternastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Junony
b) Minerwy
c) Artemidy
d) Wenus
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) zaopatrzony w ozdobniki
b) spójny
c) przeplatany dygresjami
d) chaotyczny
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Krakowie
b) Zwoleniu
c) Lublinie
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) załatwienie jakiejś sprawy
b) określoną sumę kontrybucji wojennej
c) zebranie rady przed wojną
d) żołd dla wojska
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1578
b) 1569
c) 1581
d) 1572
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Stefana Batorego
b) Jana Kochanowskiego
c) Anny Jagiellonki
d) Jana Zamojskiego
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich