Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Ulisses
b) Helena
c) Kasandra
d) Menelaos
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) włoskich
b) francuskich
c) niemieckich
d) angielskich
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pokoju
c) wojny
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Parysa
b) Antenora
c) Ikateona
d) Priama
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) antyczne teatry ateńskie
b) renesansowe dworskie teatry włoskie
c) renesansowe miejskie teatry angielskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Parys
b) Rotmistrz
c) Antenor
d) Więzień
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1569
b) 1572
c) 1581
d) 1578
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) powściągliwości
b) uległości
c) wierności
d) miłości
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) więzi sympatii
b) zdrada najbliższych
c) dobro kraju
d) wojna
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) konia
b) pochodnię
c) węża
d) wojownika
Rozwiązanie


Ulisses Parysa określił jako:
a) pochopnego młodzieńca
b) niewdzięcznika
c) marnotrawcę
d) miernotę
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) zgromadzenie możnych
b) kancelarię monarchy
c) arystokrację
d) parlament
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) mądrości i młodości
b) roztropności i pobudliwości
c) nienawiści i spokoju
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Pantus
b) Eneasz
c) Ukalegon
d) Iketaon
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) przeplatany dygresjami
b) spójny
c) chaotyczny
d) zaopatrzony w ozdobniki
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) dwudziestu lat
b) czternastu lat
c) osiemnastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) trzeciej pieśni chóru
b) drugiej pieśni chóru
c) pierwszej pieśni chóru drugiej
d) epilogu
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Henryka Walezego
b) Stefana Batorego
c) Zygmunta Augusta
d) Zygmunta Starego
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Jana Kochanowskiego
b) Stefana Batorego
c) Anny Jagiellonki
d) Jana Zamojskiego
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Artemidy
b) Junony
c) Wenus
d) Minerwy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) dobra
b) miłości
c) współczucia
d) wiary
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) kozy
c) owcy
d) łabędzia
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Albrecht Hohenzollern
c) Piotr Myszkowski
d) Jan Tarnowski
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Zwoleniu
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Czarnolesie
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) załatwienie jakiejś sprawy
b) zebranie rady przed wojną
c) żołd dla wojska
d) określoną sumę kontrybucji wojennej
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Menelaosa
c) Jazona
d) Apolla
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) arystokracji
b) władców
c) możnych
d) szlachty
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Henryka Walezego
b) Stefana Batorego
c) Zygmunta Starego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) obżarstwo
b) patriotyzm
c) uciecha fizyczna
d) lenistwo
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) odpowiedzialny
c) niezdecydowany
d) pewny siebie
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) manipulacji
b) prywaty
c) rozumu
d) uczuć
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) posła
c) gospodarza
d) wojewody
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Agamemnon
b) Hektor
c) Patrokles
d) Achilles
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Henrykiem Walezym
b) Janem Zamoyskim
c) Zygmuntem II Augustem
d) Stefanem Batorym
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich