Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Rotmistrz
b) Parys
c) Antenor
d) Więzień
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) zebranie rady przed wojną
b) określoną sumę kontrybucji wojennej
c) załatwienie jakiejś sprawy
d) żołd dla wojska
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) manipulacji
b) rozumu
c) uczuć
d) prywaty
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Anny Jagiellonki
b) Stefana Batorego
c) Jana Zamojskiego
d) Jana Kochanowskiego
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Menelaosa
b) Achillesa
c) Apolla
d) Jazona
Rozwiązanie

Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) zapobiegliwy
b) odpowiedzialny
c) niezdecydowany
d) pewny siebie
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) zdrada najbliższych
b) wojna
c) dobro kraju
d) więzi sympatii
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Stefana Batorego
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Starego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) spójny
b) przeplatany dygresjami
c) zaopatrzony w ozdobniki
d) chaotyczny
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) antyczne teatry ateńskie
b) renesansowe miejskie teatry angielskie
c) renesansowe dworskie teatry włoskie
d) renesansowe dworskie teatry francuskie
Rozwiązanie


Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1581
b) 1578
c) 1572
d) 1569
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) posła
b) gospodarza
c) wojewody
d) magnata
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Agamemnon
c) Patrokles
d) Achilles
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) współczucia
b) miłości
c) wiary
d) dobra
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Stefana Batorego
b) Zygmunta Augusta
c) Zygmunta Starego
d) Henryka Walezego
Rozwiązanie

Ulisses Parysa określił jako:
a) niewdzięcznika
b) marnotrawcę
c) pochopnego młodzieńca
d) miernotę
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) lenistwo
b) patriotyzm
c) obżarstwo
d) uciecha fizyczna
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pokoju
c) wojny
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Menelaos
b) Kasandra
c) Ulisses
d) Helena
Rozwiązanie


Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) epilogu
b) trzeciej pieśni chóru
c) pierwszej pieśni chóru drugiej
d) drugiej pieśni chóru
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Priama
b) Parysa
c) Ikateona
d) Antenora
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) myszy
b) owcy
c) kozy
d) łabędzia
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Junony
b) Wenus
c) Artemidy
d) Minerwy
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) roztropności i pobudliwości
b) mądrości i młodości
c) miłości i madrości
d) nienawiści i spokoju
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Zygmunt August
b) Jan Tarnowski
c) Piotr Myszkowski
d) Albrecht Hohenzollern
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) niemieckich
b) francuskich
c) włoskich
d) angielskich
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Stefanem Batorym
b) Zygmuntem II Augustem
c) Janem Zamoyskim
d) Henrykiem Walezym
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) arystokracji
b) szlachty
c) możnych
d) władców
Rozwiązanie

Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) pochodnię
b) węża
c) konia
d) wojownika
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Eneasz
b) Pantus
c) Iketaon
d) Ukalegon
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) miłości
b) powściągliwości
c) uległości
d) wierności
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) zgromadzenie możnych
b) parlament
c) arystokrację
d) kancelarię monarchy
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Lublinie
b) Czarnolesie
c) Zwoleniu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich