Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) francuskich
b) angielskich
c) włoskich
d) niemieckich
Rozwiązanie

Podczas pierwszego wystawienia „Odprawy posłów greckich” nie było:
a) Anny Jagiellonki
b) Jana Zamojskiego
c) Jana Kochanowskiego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Hekuba – żona Priama - która przed urodzeniem Aleksandra miała sen, w którym urodziła:
a) węża
b) konia
c) pochodnię
d) wojownika
Rozwiązanie

Dla Antenora najważniejsza jest prawda, a nie:
a) wojna
b) zdrada najbliższych
c) więzi sympatii
d) dobro kraju
Rozwiązanie

Helena była nagrodą Parysa od bogini:
a) Wenus
b) Junony
c) Minerwy
d) Artemidy
Rozwiązanie

Mitycznego Parysa można porównać z:
a) Henrykiem Walezym
b) Stefanem Batorym
c) Zygmuntem II Augustem
d) Janem Zamoyskim
Rozwiązanie

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Piotr Myszkowski
b) Jan Tarnowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Tytułowa „odprawa” w kontekście dramatu nie oznacza odmowy, odprawienia kogoś, lecz:
a) określoną sumę kontrybucji wojennej
b) załatwienie jakiejś sprawy
c) zebranie rady przed wojną
d) żołd dla wojska
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) osiemnastu lat
b) czternastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Helena twierdziła, że na świecie jest więcej zła, niż:
a) wiary
b) miłości
c) dobra
d) współczucia
Rozwiązanie


Priam król Troi został przedstawiony jako władca:
a) odpowiedzialny
b) zapobiegliwy
c) pewny siebie
d) niezdecydowany
Rozwiązanie

Kto nazwał Troję nierządnym, bliskim „zginienia” królestwem?
a) Kasandra
b) Helena
c) Menelaos
d) Ulisses
Rozwiązanie

Apollo obdarzył Kasandrę darem jasnowidzenia w zamian za obietnicę:
a) wierności
b) powściągliwości
c) uległości
d) miłości
Rozwiązanie

W pierwszej pieśni chór mówi, że niemożliwe jest połączenie:
a) mądrości i młodości
b) roztropności i pobudliwości
c) nienawiści i spokoju
d) miłości i madrości
Rozwiązanie

Rada trojańska przypominała:
a) arystokrację
b) parlament
c) kancelarię monarchy
d) zgromadzenie możnych
Rozwiązanie

Oddziałami Greków dowodził brat Menelaosa:
a) Hektor
b) Achilles
c) Agamemnon
d) Patrokles
Rozwiązanie

Priamowi o tym, iż Grecy rozpoczęli atak na posterunki graniczne doniósł:
a) Parys
b) Rotmistrz
c) Antenor
d) Więzień
Rozwiązanie

Kochanowski dopatrywał się zepsucia polskiego parlamentaryzmu i całego ustroju politycznego państwa w zepsuciu moralnym:
a) władców
b) szlachty
c) arystokracji
d) możnych
Rozwiązanie

Wzorem pierwszego przedstawienia „Odprawy posłów greckich” były:
a) renesansowe miejskie teatry angielskie
b) renesansowe dworskie teatry francuskie
c) renesansowe dworskie teatry włoskie
d) antyczne teatry ateńskie
Rozwiązanie

Helena wyrażając obawę o swój los, porównała się do:
a) owcy
b) łabędzia
c) kozy
d) myszy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Ulisses Parysa określił jako:
a) marnotrawcę
b) pochopnego młodzieńca
c) miernotę
d) niewdzięcznika
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) posła
b) gospodarza
c) wojewody
d) magnata
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) zemsty
b) pokoju
c) wojny
d) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
Rozwiązanie

Utwór został wydany drukiem Szarfenbergera w Warszawie pierwszy raz w roku:
a) 1572
b) 1578
c) 1569
d) 1581
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) patriotyzm
b) uciecha fizyczna
c) lenistwo
d) obżarstwo
Rozwiązanie

Słowa „Wy, który pospolitą rzeczą władacie” padają w:
a) pierwszej pieśni chóru drugiej
b) epilogu
c) drugiej pieśni chóru
d) trzeciej pieśni chóru
Rozwiązanie

Warchoł, krzykacz, głupiec, przekupna, marna kreatura to słowa określające:
a) Parysa
b) Antenora
c) Ikateona
d) Priama
Rozwiązanie

Retoryka Antenora odnosi się do:
a) prywaty
b) uczuć
c) manipulacji
d) rozumu
Rozwiązanie

Bronić Parysa postanowił:
a) Iketaon
b) Pantus
c) Ukalegon
d) Eneasz
Rozwiązanie

Wywód Antenora podczas rady tebańskiej był:
a) zaopatrzony w ozdobniki
b) spójny
c) przeplatany dygresjami
d) chaotyczny
Rozwiązanie

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Zygmunta Augusta
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Starego
d) Stefana Batorego
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Czarnolesie
b) Krakowie
c) Lublinie
d) Zwoleniu
Rozwiązanie

Medea została uprowadzona przez:
a) Achillesa
b) Menelaosa
c) Apolla
d) Jazona
Rozwiązanie

Słowa Odyseusza to ewidentny przytyk Kochanowskiego do rządów:
a) Stefana Batorego
b) Henryka Walezego
c) Zygmunta Augusta
d) Zygmunta Starego
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich