Odprawa posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pierwszym mecenasem Kochanowskiego był:
a) Piotr Myszkowski
b) Jan Tarnowski
c) Albrecht Hohenzollern
d) Zygmunt August
Rozwiązanie

Młody Kochanowski rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Akademii Krakowskiej w wieku:
a) szesnastu lat
b) czternastu lat
c) osiemnastu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Kochanowski zmarł prawdopodobnie zawał serca 22 sierpnia 1584 w:
a) Lublinie
b) Zwoleniu
c) Czarnolesie
d) Krakowie
Rozwiązanie

W latach 1547-1550 Jan przeniósł się na jeden z uniwersytetów:
a) angielskich
b) włoskich
c) niemieckich
d) francuskich
Rozwiązanie

Piotr Kochanowski – ojciec Jana - cieszył się opinią dobrego:
a) magnata
b) wojewody
c) posła
d) gospodarza
Rozwiązanie

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich
Partner serwisu: