Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Notice: Undefined variable: sort in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 725

Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie

Problematyka „Odprawy posłów greckich”

Utwór Jana Kochanowskiego przesiąknięty jest treściami politycznymi. Chociaż akcja Odprawy… rozgrywa się w starożytnej Grecji to tak naprawdę utwór ten dotyczy Polski. Mitologiczne postaci i miejsca to jedynie kostium historyczny, który zastosował Kochanowski. Widać to najlepiej we fragmentach, w których autor nazywa Troję „rzeczą pospolitą”, chociaż ta nigdy nie była republiką, a monarchią absolutną. Utwór niósł bardzo ważne przesłanie i przestrogę dla ówczesnej autorowi Rzeczypospolitej: „Aktualne i współczesne wypadki i swoje na nie poglądy uogólnił Kochano... więcej

* * *

Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”

Odprawa posłów greckich niesie za sobą bardzo uniwersalne i ponadczasowe przesłanie do wszystkich elit rządzących. Zawiera się ono w słowach Chóru:

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, / A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, / Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono / I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono: / Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, / Zeście miejsce zasiedli boże na ziemi, / Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, / Tako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. / A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana. / Ale i sami macie nad sobą pana, / Któr... więcej

* * *

„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna

Dramat Kochanowskiego jest przykładem tragedii humanistycznej, czyli renesansowej.

Tragedia humanistyczna inaczej zwana jest renesansową. Powstała na gruncie tragedii antycznej, w której ukazany był konflikt wybitnej jednostki (postać mitologiczna lub historyczna) z siłami przeznaczenia (Fatum), prawem władcy, z siłami wyższymi, wolą bogów.

Za tło metaforycznej historii autor wybrał mitologiczną opowieść o wojnie trojańskiej, lecz pod wpływem długoletnich i dogłębnych studiów, wielu przyjaźni z najwybitniejszymi ówczesnymi umysłami czy doświadczeń literackich i politycznych oraz ob... więcej

* * *

„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny

Dzieło Jana Kochanowskiego, choć inspirowane było wzorcami antycznymi, to poprzez swoją tematykę nie mogło spełniać wszystkich wymogów starogreckiego dramatu, o czym przekonuje Jerzy Ziomek: „Z politycznych założeń Odprawy wynikają jej specyficzne cechy artystyczne, jej odstępstwa od antycznych pierwowzorów. Czyniono z tego powodu niejednokrotnie zarzut Kochanowskiemu. Zarzucano Odprawie statyczność, brak rozwoju charakterów. «Rozwój akcji dokonuje się więc w większym stopniu przez następstwo sytuacji niż wskutek aktywności bohaterów» - pisze Szmydtowa. To wszystko prawda, tylko że te ... więcej

* * *

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich
Partner serwisu: