opracowanie Odprawy posłów greckich
      Odprawa posłów greckich | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Notice: Undefined variable: sort in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 725

opracowanie Odprawy posłów greckich

Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce

Prolog
Na środku Placu Publicznego w Troi przed pałacem zebrał się Chór panien trojańskich. Kobiety zasiadły na stopniach na środku placu.

Monolog Antenora, który przedstawił zarys historii uprowadzenie pięknej greczynki - Heleny przez Parysa. Mężczyzna wygłosił swoje zdanie, iż kobieta powinna powrócić do swojej ojczyzny, dzięki czemu Troja uniknie wielkiej wojny z Grekami.

Epeisodion I

Parys usiłował pozyskać przychylność Antenora. Mężczyzna zapowiedział jednak, że pozostanie wierny swoim przekonaniom i poprze roszczenia greckich posłów wobec księcia Troi. Antenor... więcej

* * *

„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe

Sztuka została wystawiona pierwszy raz w Ujazdowie pod Warszawą 12 stycznia 1573 roku. Została zadedykowana królewskiej parze oraz Janowi Zamoyskiemu.

PERSONY

ANTENOR
ALEKSANDER, którego i Parysem zowią
HELENA
PANI STARA
POSEŁ PARYSÓW
UILISSES , MENELAUS posłowie greccy
PRIAMUS, król trojański
KASANDRA
ROTMISTRZ
WIĘZIEŃ
CHORUS z panien trojańskich

Prolog
Na środku Placu Publicznego w Troi przed pałacem zebrał się Chór panien trojańskich. Kobiety zasiadły na stopniach na środku placu.

Monolog Antenora, który przedstawił zarys historii uprowadzenie pięknej greczynki - Helen... więcej

* * *

Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”

Pełny tytuł jedynego dramatu autorstwa Jana Kochanowskiego brzmi: Odprawa posłów greckich podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego MDLXXVIII na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego. Jest bezpośrednio związany z tematyką dzieła, zaczerpniętą z mitów trojańskich, obecnych na kartach utworów Homera, Seneki i tragików greckich. Kochanowski, zafascynowany historią wojny Greków i Trojan, postanowił przeszczepić starożytną opowieść na polski grunt.

Jan Kochanowski w Odprawie posłów greckic... więcej

* * *

Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”

Akcja dramatu (nie rozbudowana) rozgrywa się w Troi („Plac publiczny przed pałacem”) tuż przed wybuchem wojny z Grecją.

Zachowana jest jedność miejsca (dekoracje się nie zmieniają, o wydarzeniach rozgrywających się gdzie indziej informują posłańcy czy słudzy) i czasu (kilka godzin).... więcej

* * *

Problematyka „Odprawy posłów greckich”

Utwór Jana Kochanowskiego przesiąknięty jest treściami politycznymi. Chociaż akcja Odprawy… rozgrywa się w starożytnej Grecji to tak naprawdę utwór ten dotyczy Polski. Mitologiczne postaci i miejsca to jedynie kostium historyczny, który zastosował Kochanowski. Widać to najlepiej we fragmentach, w których autor nazywa Troję „rzeczą pospolitą”, chociaż ta nigdy nie była republiką, a monarchią absolutną. Utwór niósł bardzo ważne przesłanie i przestrogę dla ówczesnej autorowi Rzeczypospolitej: „Aktualne i współczesne wypadki i swoje na nie poglądy uogólnił Kochano... więcej

* * *

Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”

Jan Kochanowski stworzył dramat na wzór antycznej tragedii. Odprawa posłów greckich spełnia wymogi gatunku.

Dzieli się na Prologos (prolog, czyli wstęp), pięć Epejsodionów (epizody) i Stasimony (pieśni chóru) oraz Epilog. Każda cześć spełniała określoną funkcję. Ich układ przedstawiał się następująco:

- Prologos (prolog, czyli wstęp) – zawiera informacje o wydarzeniach mających miejsce przed akcją właściwą dramatu.

- Epejsodion pierwsze – Kochanowski zarysowuje główny konflikt dramatu.

- Epejsodion drugie – czytelnik obserwu... więcej

* * *

Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”

Priam – król Troi. Został przedstawiony jako władca niezdecydowany, nieposiadający własnego zdania, a w krytycznej sytuacji zdający się na opinię większości. Za wszelką cenę próbuje uniknąć konsekwencji, jakie niesie ze sobą sprawowanie władzy.

W sporze o Helenę nie zajął żadnego stanowiska, powołując się w zupełności na decyzji rady. W jego postawie brak jest wewnętrznej refleksji, zastanowienia nad tym, co dobre będzie dla państwa. Bardzo łatwo zgodził się na wojnę z Grecją, nie zdając sobie sprawy z wielkości jej armii. Władca drwi z Antenora, który zaleca mu poczynienie przygot... więcej

* * *

„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego

Termin literatura parenetyczna pochodzi z języka greckiego (parainetikós) i oznacza: „doradczy”. W krąg ten zaliczane są utwory dydaktyczno-moralistyczne, pouczające, kształtujące i propagujące wzorce zachowania i sposoby postępowania, związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Twórcą literatury parenetycznej jest grecki mówca i pedagog - Isokrates, autor mów pełnych wskazówek politycznych i estetycznych, napisanych dla pewnego władcy.
W starożytnej Grecji zajęto się wzorem obywatela, w Rzymie zaś gospodarza, żołnierza, konsula, mówcy, trybuna. Z kolei w średniowieczu propago... więcej

* * *

Tagi:
• Odprawa posłów greckich Kochanowskiego • opracowanie Odprawy posłów greckich • życiorys Jana Kochanowskiego • Odprawa posłów greckich jako dramat antyczny • Polska w Odprawie posłów greckich • polityka w Odprawie posłów greckich • Krytyka społeczeństwa polskiego w odprawie posłów greckich • Odprawa posłów greckich uniwersalne przesłanie • geneza dramatu Odprawa posłów greckich
Partner serwisu: